K reklamě i pití piva přistupujeme s rozumem

Prosazujeme odpovědný přístup ke konzumaci a propagaci piva. Chceme totiž, aby naše nápoje přinášely konzumentům výhradně radost a potěšení.

Podporujeme odpovědnou konzumaci i propagaci

Pivo patří v České republice mezi nejoblíbenější nápoje a naprosté většině lidí, kteří ho pijí zodpovědně, zpříjemňuje život. Dobře si ale uvědomujeme, že nezodpovědná konzumace alkoholu může mít na život jednotlivce i jeho blízké okolí velmi negativní dopad. Při propagaci a prodeji piva se tak řídíme přísnými etickými pravidly nad rámec zákona  a zapojujeme se do řady aktivit, které podporují odpovědnou konzumaci.

Odpovědná reklama

Veškerá naše komerční komunikace podléhá přísným etickým pravidlům a procesům, které zaručují , že cílíme výhradně na dospělé a nenabádáme k nezodpovědné konzumaci alkoholu. To se týká TV reklamy, inzerce v tištěných i on-line médiích, komunikace na sociálních sítích i na obalech výrobků, při akcích na podporu prodeje, sponzoringu apod. Na dodržování pravidel dohlíží Komise pro odpovědnost, která je sestavena ze zaměstnanců i externích odborníků.

Pokud máte nějaký zajímavý postřeh nebo názor na naše reklamy, využijte prosím email . Na této adrese přijímáme také stížnosti na naše reklamy. Všechny žádosti vyřídíme do 15 pracovních dní.

11选5任四V roce 2018 nebyly podány žádné  stížnosti na komerční komunikaci značek společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s.

11选5任四Při zadávání reklamy do televize, rádia, tisku nebo na webové stránky dodržujeme tzv. „pravidlo 75 : 25“. Naše reklamy musejí oslovovat minimálně 75 % plnoletých. Za rok 2018 jsme udrželi vysoký standard 99,6 % při dodržování tohoto kritéria u celkového počtu 20 099 komerčních výstupů ve médiích.

Pravidla komunikace na soc. sítích

Na pivo s rozumem

11选5任四Ve spolupráci s odborníky jsme vytvořili webové stránky „Na pivo s rozumem“, jejichž smyslem je poskytovat stručné, objektivní, přesné a vyvážené informace o rizicích i přínosech konzumace alkoholu. Na stránkách najdete mimo jiné i on-line poradnu, kde na dotazy odpovídají zkušení odborníci ze SANANIM z. ú., aplikaci Promile INFO a další cenné zdroje s informacemi o konzumaci alkoholu.

Respektuj 18

11选5任四Projekt „Respektuj 18“ je výsledkem spolupráce Plzeňského Prazdroje, Magistrátu města Plzně a Centra protidrogové prevence a terapie. Jeho prostřednictvím chceme změnit tolerantní postoj veřejnosti ke konzumaci alkoholu mladistvými a zároveň podpořit omezení prodeje a podávání alkoholu nezletilým. Na webových stránkách projektu jsou tak k dispozici cenné informace nejen pro prodejce a rodiče, kterým tato problematika není lhostejná.